RAD B.V.
De La Reyweg 34 A 2571GC - Den Haag

Logboek en sparingslijsten

Sparingslijsten en documentatie
Na elk project dat RAD BV uitvoert zal een logboek opgesteld worden van de uitgevoerde werkzaamheden.
Hierin wordt duidelijk informatie gegeven over de producten en wordt elk onderdeel van de werkzaamheden vermeld.
Hierbij wordt aangegeven met tekst en uitleg wat er precies is uitgevoerd.
Dit wordt aangegeven met behulp van foto’s en indien gewenst wordt het op aangeleverde tekeningen aangegeven.
Dit logboek zal digitaal als ook hardcopy aangeboden kunnen worden.
In het digitale logboek is het ook mogelijk indien gewenst dat er hyperlinks worden toegevoegd waarmee de foto’s en de het logboek nog meer één geheel worden.

Hiermee kan de opdrachtgever aan de verschillende lokale instanties aantonen dat de brandveiligheidswerkzaamheden netjes zijn uitgevoerd volgens de eisen.